Đặt mua TÔ VÍT DẸP CÁN TRÒN VESSEL No.220(-6×200) (JAPAN)