Điều kiện sử dụng

– Trang web này thuộc quyền quản lý của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi.
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung của “Điều kiện sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi thì có thể hiểu là bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.

Sử dụng hợp pháp

– Bạn không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào.

– Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi bạn được Công ty Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN cho phép bằng văn bản.

Sự tuân thủ

–Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN có quyền hợp pháp yêu cầu bạn tuân thủ những Điều kiện sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Chính sách và Quy định chung của chúng tôi. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: Sử dụng dịch vụ; Thỏa thuận sử dụng dịch vụ; Quyền truy cập trang web này.
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN cũng có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm quy định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba.

– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

– Trang web này và mọi nội dung bên trong và hiển thị đều thuộc sở hữu của Công ty Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN và các nhà cung cấp có liên quan.

Mọi hoạt động sử dụng, trích dẫn bởi bên thứ ba phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại; (2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ có trong bản gốc; và (3) Bạn không được phép nhân bản, phổ biến hay lưu hành bất kỳ nội dung nào được cung cấp tại trên trang web này mà không được sự chấp thuận của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN.
Giới hạn trách nhiệm
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp, trang web, trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN cũng không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tương ứng giữa Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN và bạn.
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
– Tất cả những thông tin đăng vào trang web này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN.

Điều khoản chung

– Trang web này được cung cấp miễn phí, không kèm theo sự bảo đảm hay cam kết nào khác, trừ khi có thông báo cụ thể. Thông tin được cung cấp trong trang web này chỉ dùng vào mục đích thông tin chung. Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác tại thời điểm đăng vào trang web này.
– Trừ khi được quy định một cách rõ ràng và cụ thể, Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ thông điệp nào do người truy cập gửi đến hoặc nhận.
– Bạn không được sử dụng trang web này vào bất kỳ mục đích phi pháp nào và cụ thể bạn đồng ý không gửi, sử dụng, sao chép, công bố hoặc cho phép công bố nội dung có tính chất bôi nhọ, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, hoặc lăng mạ, khiếm nhã hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào. Bạn đồng ý không gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, các thư rác hoặc tài liệu nào tương tự hoặc bất kỳ thông điệp với số lượng lớn có thể gây cản trở cho việc hoạt động của trang web này hoặc cản trở việc sử dụng trang web này của những người truy cập khác.
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng vĩnh viễn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này và hạn chế hoặc cấm truy cập vào trang web này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.
– Bạn đồng ý bồi hoàn cho Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN mọi chi phí, tổn thất, mất mát và thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư và án phí) mà Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN phải chịu do việc bạn sử dụng trang web này không đúng mục đích hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng trang web này.
– Nếu bạn vi phạm các điều khoản này, Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN có thể đình chỉ hoặc ngăn không cho bạn truy cập vào trang web này và không cho phép bạn tiếp tục truy cập vào trang web này.
– Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN
– Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.
Điều chỉnh và sửa đổi
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LÊ AN bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt hoạt động của trang web này vào bất cứ thời điểm nào.