Đặt mua Thanh Nam châm hít ốc dài 500mm Anex No.401