Đặt mua Bộ nhíp bằng nhựa 5 chi tiết Anex No.230-5S