Đặt mua TÔ VÍT DẸP CÁN TRÒN VESSEL NO.220(-5×100) (JAPAN)