Đặt mua Tô vít dẹp 2 cạnh Vessel No.9900(-)2.5×75 (Japan)