Đặt mua Tô vít bake 4 cạnh Vessel No.9900(+)0x100 (Japan)